رانکار صنعت برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی خودروهای سبک و سنگین

دوره برق کامیونهای اسکانیا

گروه فنی مهندسی رانکارصنعت مفتخر است تا دوره های برق کامیونهای نسل جدید اسکانیا را توسط مربیان آموزش دیده نمایندگی اسکانیا برگزار کند.

طول این دوره سه روز می باشد که در روز اول ودوم  به صورت تئوری سیستم برق نسل جدید کامیونهای اسکانیا به طور کامل مورد بررسی قرار میگیرد.جای سنسورها،فیوزها ،رله ها،رابطه بین بردها و کار با دستگاه دیاگ اسکانیا به صورت شبیه ساز آموزش داده می شو

روز سوم  کار با دستگاه دیاگ بر روی کامیون آموزش داده میشود.جای رله ها و سنسورها و سیم کشی جلوی داشبورد از نزدیک برای هنراموزان نمایش داده می شود و معمولا بر روی کامیون تصادفی که قطعات به طور منفصل از هم جدا هستند تمام قطعات نمایش داده می شود.

نحوه کار با نرم افزارهای مختلف مربوط به عیب یابی اسکانیا آموزش داده می شود.

در طول دوره صبحانه،ناهار،شام و خوابگاه برای هنرآموزان رایگان می باشد.