رانکار صنعت برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی خودروهای سبک و سنگین

دوره برق کامیونهای بنز

گروه فنی مهندسی رانکار صنعت مفتخر است تا دوره برق کامیونهای بنز را به صورت تئوری و عملی برگزار کند.

دوره شامل تشریح سیستمهای برق و دیاگ کامیونهای آتگو ۱۸۲۸،۲۶۲۸ باری و کمپرسی، کشنده آکسور۱۸۴۳  و آکتروس و اتوبوسهای بنز  ۵۰۰ موجود در ایران که معروف به ام پی توهستند می باشد.

در روز اول و دوم آموزش اساس کار سیستمهای مختلف از جمله سیستمهای برق این محصولات به صورت تئوری انجام می شود.آموزش نقشه خوانی برق،تفاوت و شباهت سیستمها و مدلهای مختلف بنز و کار با دستگاه دیاگ و شاپ منوال بنز و کار با نرم افزارهای ویس و استار فایندرو…. شامل این دو روز می شود.

دروز سوم تمام اطلاعات منتقل شده اعم از شناسائی سنسورها و فیوزها و رله ها و بردها  و کار با دستگاه دیاگ و تشریح کامل این سیستمها بر روی کامیون انجام می شود.

صبحانه،ناهار،شام و خوابگاه برای هنر آموزان در طول دوره رایگان می باشد.