رانکار صنعت برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی خودروهای سبک و سنگین

دوره موتور و گیربکس کامیونهای اسکانیا

گروه فنی مهندسی رانکار صنعت مفتخر است تا دوره موتور و گیربکس کامیونهای نسل جدید اسکانیا را به صورت تئوری و عملی برگزار کند.

طول دوره پنج روز است که در سه روز اول موتور یکی از کامیونهای اسکانیا به طور کامل توسط استاد و هنر آموزان باز و بسته می شود و نحوه کار به صورت استاندارد مطابق با شرایط و ضوابط شرکت سازنده و نمایندگی توضیح داده می شود.

در دو روز آخر گیربکس یکی از کامیونهای اسکانیا باز و بسته می شد و تمام شرایط لازمه و شرایط استاندارد باز و بسته کردن گیربکس آموزش داده میشود.

در طول دوره کار با دستگاه دیاگ به منظور تست سوزنها و گرفتن کمپرس موتور و دیگر تنظیمات مربوط به موتور و گیربکس به طور کامل شرح داده می شود و بر روی کامیون نیز عملیات عیب یابی با دیاگ صورت می گیرد.

در طول دوره صبحانه ،ناهار،شام و خوابگاه برای هنر آموزان رایگان می باشد.

موتور اسکانیا

دوره موتور و گیربکس اتوبوس اسکانیا

گروه فنی مهندسی رانکار صنعت مفتخر است تا دروه ای تئوری و عملی تعمیرات موتور و گیربکس اسکانیا را برگزار کند.

طول دوره پنج روز می باشد که در سه روز اول موتور اتوبوس اسکانیا دوازده لیتری با راهنمائی استاد و همکاری هنرآموزان باز و بسته می شود.

دو روز بعد گیربکس اسکانیا نسل جدید باز و بسته می شود و در طول دوره همه کارهائی که مستلزم استفاده از دیاگ است، به طور کامل از دیاگ استفاده می شود و کاملا آموزش داده می شود.

در طول برگزاری دوره صبحانه،ناهار،شام و خوابگاه رایگان می باشد.

گیربکس