رانکار صنعت برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی خودروهای سبک و سنگین

دوره موتور و گیربکس اتوبوس ولوو

گروه فنی مهندسی رانکارصنعت مفتخر است تا دوره موتور و گیربکس اتوبوسهای ولوو را به صورت تئوری و عملی برگزار کند.

طول دوره پنج روز می باشد که در سه روز اول موتور اتوبوس ولوو بی نه باز و بسته می شود. در دو روز بعدی گیربکس اتوبوس ولوو بی نه باز و بسته می شود و توسط دستگاه دیاگ کالیبره می شود.در تمام مدت آموزش کار با دستگاه دیاگ به طور کامل آموزش داده می شود.

تمام آزمایشاتی که مستلزم استفاده از دیاگ است،به طور کامل انجام شده وآموزش داده می شود.

در طول مدت برگزاری دوره صبحانه،ناهار،شام و خوابگاه رایگان می باشد.