رانکار صنعت برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی خودروهای سبک و سنگین

دوره برق کمباین و تراکتورهای نیوهلند

گروه فنی مهندسی رانکار صنعت مفتخر است تا برای اولین بار دوره برق تراکتور و کمباینهای نیوهلند را در آموزشگاه برگزار کند.

طول دوره یکماه می باشد که در چند دوره جداگانه تئوری و عملی برگزار می شود.

صبحانه، ناهار،شام و خوابگاه در طول دوره رایگان می باشد