گروه فنی مهندسی رانکار صنعت مفتخر است تا دوره های آموزشی آشنائی با انواع خودرو و قطعات را برای خانمها و آقایانی که آشنائی با خودرو ندارند برگزار کند.

دوره یک روزه و در دو جلسه یک ساعت و نیمه برای علاقه مندان  به صورت رایگان برگزار می شود.

هدف از برگزاری دوره شناسائی و آشناکردن افراد بی اطلاع از شناسائی انوع خودرو و قطعات و معرفی پاره ای از اصطلاحات و قوانین مربوط به خودرو و اصل و اصول نگهداری و مراقبت از خودرو است.