رانکار صنعت برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی خودروهای سبک و سنگین

دوره های طراحی خودرو

گروه فنی مهندسی رانکار صنعت مفتخر است تا دوره های طراحی خودرو را برای علاقه مندان و دانشجویان رشته های مکانیک و طراحی برگزار کند.

دوره های طراحی در سطوح مختلف و با توجه به سطح دانش هنر آموزان و تقاضای هنر آموزان در بازه های زمانی مختلف و با شرایط مختلف برگزار می شود.